Referat Finansowy

Referat Finansowy

Czym się zajmujemy?

Prowadzenie dokumentacji księgowej budżetu jednostki Urzędu Gminy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, terminowe dokonywanie płatności zobowiązań Urzędu Gminy, sprawozdawczość Urzędu i Gminy, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, sporządzanie list płac deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowej, rozliczenie VAT, prowadzenie księgowości KZP Urzędu, opracowywanie planów finansowych, rozliczenie wniosków unijnych.

Co u nas załatwisz?

Sprawy pracownicze związane z ZFŚS, KZP, wynagrodzeniem (Rp-7)

Kto Ci w tym pomoże:

  1. Kmera Teresa - Skarbnik Gminy
  2. Szyniec Ewa - Inspektor ds. wynagrodzeń i księgowości budżetowej
  3. Chabior Elżbieta - Inspektor ds. księgowości budżetowej
  4. Chuma Anna - Inspektor ds. księgowości budżetowej