GMINA KSIĄŻ WIELKI

 

Referat Podatkowy

Czym się zajmujemy?

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umarzania zaległości, odraczania, rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych,;
 2. Prowadzenie w zakresie pkt 1 postępowań wyjaśniających, gromadzenie dowodów itp. zgodnie z procedurami;
 3. Przygotowywanie i przekazywanie kompletnych dokumentów w wymienionych sprawach do organu odwoławczego;
 4. Okresowe sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie załatwianych spraw;
 5. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji uznaniowych na podstawie, których przyznano ulgi w spłacie podatków;
 6. Wydawanie decyzji administracyjnych dla przedsiębiorców w zakresie udzielania ulg w podatkach i opłatach lokalnych w ramach pomocy publicznej;
 7. Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
 8. Prowadzenie postępowania podatkowego oraz wydawanie decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązania podatkowego;
 9. Prowadzenie postępowań podatkowych w przypadkach decyzji uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i zwróconych do ponownego rozpatrzenia;
 10. Występowanie do sądu z wnioskiem o ustanowienie hipoteki, celem zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków i opłat należnych Gminie - dotyczy osób fizycznych;
 11. Przygotowanie wniosków do Naczelników Urzędów Skarbowych w sprawie wszczęcia egzekucji z nieruchomości.
 12. Wydawanie zaświadczeń

Co u nas załatwisz?

 1. Zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach wymiarowych i dochodowości, (podanie)
 1. Zaświadczenia o niezaleganiu i wysokości zaległości (podanie)
 2. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wniosek)
 3. Wniosek o zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia gruntu
 4. Wiosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (druki)
 5. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 6. Podanie o umorzenie podatku, odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty podatku
 7. Podanie o umorzenie, odroczenie terminu płatności i rozłożenia na raty opłat za wodę i ścieki, usługi komunalne, czynsz czy opłatę śmieciową

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Ewa Gajos – Kierownik Referatu Podatkowego
 2. Dorota Karendał – Inspektor
 3. Joanna Szwaczka – Inspektor
 4. Grażyna Ostrowska - Inspektor
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.