Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Książu Małym

Opis

Uczęszcza 74 uczniów w 6 oddziałach.

Pracuje 15 nauczycieli na 9,4 etatów.

Budżet wynosi 879 tys. zł.

Oddział przedszkolny:

Uczęszcza 13 dzieci,

Uczy jeden nauczyciel.

Budżet wynosi 79 tys. zł.

Adres strony BIP

http://bip.malopolska.pl/spwkmalym

Adres strony www

http://www.spksiazmaly.aksnet.eu/

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Ksiażu Małym

32-210 Książ Wielki

Książ Mały 59

32-210 Książ Wielki

tel. 41 38 38 189