Gminna Biblioteka Publiczna w Książu Wielkim

Opis

Biblioteka została założona w 1947 roku. Kilkakrotnie zmieniała swoje siedziby. W latach 1986 - 2005 mieściła się w budynku dawnego Urzędu Gminy w Książu Wielkim. Od roku 2006 bibliotekę przeniesiono do budynku Gimnazjum w Książu Wielkim.

Duży wkład w rozwój Biblioteki w latach 1961 - 1978 włożyła pani Janina Świątek, prowadząc szeroką działalność kulturalno - oświatową.

Obecnie kierownikiem GBP jest pani Maria Miś. Księgozbiór liczy 12.551 woluminów.

Biblioteka współpracując z miejscowymi szkołami organizuje lekcje biblioteczne, pasowania na czytelników, konkursy oraz spotkania autorskie.

Adres strony BIP

bip.malopolska.pl/gbpwkwielkim

 

Gminna Biblioteka Publiczna

w Książu Wielkim  

ul. Mikołaja Reja 4

32-210 Książ Wielki

tel. 41 38 38 047