GMINA KSIĄŻ WIELKI

Małopolski Kurator Oświaty podpisał i przesłał do Urzędu Gminy raport sporządzony przez swoich wizytatorów, którzy po przeprowadzonej ocenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez Szkołę Podstawową w Antolce - wystawili jej we wszystkich zbadanych obszarach najwyższe noty ("A") w skali pięciostopniowej.

 

 

Jak podkreślili w swoim raporcie wizytatorzy, w trakcie prowadzonych w Antolce badań "zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł", m.in. od nauczycieli, uczniów, rodziców oraz samorządu. I we wnioskach, oprócz wystawionych, celujących ocen, napisano same superlatywy. Przykładowo: "Uczniowie Szkoły dzięki systematycznej pracy nauczycieli, efektywnej analizie wyników nauczania oraz możliwości rozwojowych uczących się, uzyskują wysokie i bardzo wysokie wyniki, zarówno w egzaminach zewnętrznych, jak i różnorodnych konkursach w tym konkursach ogólnopolskich i zawodach sportowych".

 

Stwierdzono też, iż "uczniowie są samodzielni i autonomiczni" oraz "mają wysokie poczucie bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych". A sama szkoła, wykraczając poza program, "podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska, co ma pozytywny wpływ na rozwój uczniów".

(red)

Ant-szkola

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.