W Gminie Książ Wielki działa:

13 Kół Gospodyń Wiejskich

10 Ochotniczych Straży Pożarnych

Strażacki Klub Sportowy „Jastrzębiec”

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń

Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Książowiacy