Trzonów (222 mieszkańców) tu aktywnie działają druhowie z OSP, natomiast prowadząca przez wieś droga powiatowa pilnie wymaga remontu.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

7

Lasy prywatne

11

Lasy państwowe

-

Grunty orne, łąki i pastwiska

291

Pozostałe

20

Ogółem

329

 

 

 

Trz-fig.JPG Trz-tab.JPG Trzonow (1).JPG

Trzonow (10).JPG Trzonow (11).JPG Trzonow (12).JPG

Trzonow (2).JPG Trzonow (3).JPG Trzonow (4).JPG

Trzonow (5).JPG Trzonow (6).JPG Trzonow (7).JPG

Trzonow (8).JPG Trzonow (9).JPG