Książ Mały-Kolonia (224 mieszkańców) tu dominują nowe domy nadając wsi charakter willowej dzielnicy miejskiej.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

10

Lasy prywatne

14

Lasy państwowe

-

Grunty orne, łąki i pastwiska

455

Pozostałe

22

Ogółem

501

 

 

 

KMK-tab.JPG Ksiaz Maly (7).JPG Ksiaz Maly (8).JPG

Ksiaz Maly (9).JPG