Cisia Wola (192 mieszkańców) samochody jadące trasą E-7 nieustannie suną przez wieś, której nowa zabudowa coraz bardziej odsuwa się od tej szosy w stronę pól.

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Sady

4

Lasy prywatne

35

Lasy państwowe

86

Grunty orne, łąki i pastwiska

282

Pozostałe

24

Ogółem

431

 

 

 

CW-tab.JPG CW-tab2.JPG Cisia Wola (1).JPG

Cisia Wola (2).JPG Cisia Wola (3).JPG Cisia Wola (4).JPG

Cisia Wola (5).JPG Cisia Wola (6).JPG Cisia Wola (7).JPG

Cisia Wola (8).JPG Cisia Wola (9).JPG