Zarządzenie Nr 4/21
Wójta Gminy Książ Wielki
z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Książu Wielkim do przygotowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1775 z późn. zm. ) Wójt Gminy Książ Wielki– Gminny Komisarz Spisowy zarządza, co następuje:

§ 1. Tworzy Gminne Biuro Spisowe w Książu Wielkim w następującym składzie:
1) Grzegorz Janus – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
2) Ewa Kawiorska – Koordynator
3) Anna Gniewek - Członek
4) Krzysztof Tarapacz – Członek
5) Adrian Oczkowicz - Członek

 

§ 2. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy zapewnienie prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych, przypisanych dla gminy w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 r..

§ 3. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy w Książu Wielkim ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.