GMINA KSIĄŻ WIELKI

NSP2021 Seniorzy

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 grafika II

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin składania ofert: w ramach naboru kandydatów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do   do 16 lutego 2021 r.

                                                                                  ZASTĘPCA

                                                                Gminnego Komisarza Spisowego

                                                                               Grzegorz Janus

Wójt Gminy Książ Wielki

Gminny Komisarz Spisowy

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)

Gminny Komisarz Spisowy w Książu Wielkim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej  NSP 2021.

NSP 2021 będzie  przeprowadzany w terminie od  1 kwietnia do  30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień  31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: - od 01 luty 2021 r. do 09 luty 2021 r.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 4/21
Wójta Gminy Książ Wielki
z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Książu Wielkim do przygotowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1775 z późn. zm. ) Wójt Gminy Książ Wielki– Gminny Komisarz Spisowy zarządza, co następuje:

§ 1. Tworzy Gminne Biuro Spisowe w Książu Wielkim w następującym składzie:
1) Grzegorz Janus – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
2) Ewa Kawiorska – Koordynator
3) Anna Gniewek - Członek
4) Krzysztof Tarapacz – Członek
5) Adrian Oczkowicz - Członek

 

§ 2. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy zapewnienie prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych, przypisanych dla gminy w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 r..

§ 3. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy w Książu Wielkim ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.