Natura 2000     Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w latach 2017-2021 projekt POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych, w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” nakierowany na ochronę siedlisk kserotermicznych oraz gatunków nietoperzy. W naszej Gminie taki obszar ochronny siedlisk kserotermicznych, oznaczony jako PLH120051, leży w Giebułtowie.

     W części kserotermicznej, działania w ramach projektu prowadzone są w 17 obszarach Natura 2000 w granicach powiatu miechowskiego w obrębie 5 gmin: Charsznica, Książ Wielki, Miechów, Racławice oraz Słaboszów (w obszarach Natura 2000: Kalina Mała PLH120054, Kalina Lisiniec PLH120007, Komorów PLH120055, Poradów PLH120072, Uniejów Parcele PLH120075, Cybowa Góra PLH120049, Kaczmarowe Doły PLH120062, Chodów-Falniów PLH120063, Giebułtów PLH120051, Dąbie PLH120064, Pstroszyce PLH120073, Opalonki PLH120071, Widnica PLH120076, Wały PLH120017, Grzymałów PLH120053, Sławice Duchowne PLH120074, Sterczów-Ścianka PLH120015) oraz w powiecie krakowskim w obszarze Dolina Prądnika PLH 120004 (Ojcowski Park Narodowy) w gminie Skała.

     Realizacja projektu obejmuje działania ochrony czynnej w latach 2017-2020, ukierunkowane na utrzymanie we właściwym stanie cennych siedlisk przyrodniczych: muraw kserotermicznych 6210, zarośli jałowca pospolitego w murawach nawapiennych 5130 tj. wypas owiec i kóz, wycinka i karczowanie drzew i krzewów, koszenie, monitoring przyrodniczy oraz edukacja przyrodnicza.

     Strona internetowa projektu: http://krakow.rdos.gov.pl/chiroksero.