Uchwała nr XX/170/2021 Rada Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.