Aby pobrać opracowanie "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książ Wielki za rok 2017" - należy kliknąć TUTAJ.