KALENDARIUM

 

1120 - pierwsza wzmianka o Książu Wielkim, zapisana w klasztorze Cystersów w Jędrzejowie.

1234 - właścicielem Książa Wielkiego jest wojewoda krakowski Stefan, herbu Topór.

1380 - kasztelan krakowski Spytko z Melsztyna funduje kościół św. Ducha.

1400 - Książ Wielki stał się miastem powiatowym.

1441 - po poślubieniu Jadwigi Spytkówny, właścicielem miasta zostaje Andrzej Tęczyński.

1541 - Katarzyna z Tęczyńskich wychodzi za Jana Bonera, wojewodę krakowskiego, wnosząc mu miasto w wianie.

1556 - synod protestancki w Książu Wielkim z udziałem Jana Łaskiego i Mikołaja Reja.

1562 - wdowa Katarzyna Boner poślubia następcę zmarłego męża - wojewodę krakowskiego Stanisława Barzi i ten obejmuje w posiadanie Książ Wielki.

1582 - miasto odkupuje biskup krakowski Piotr Myszkowski.

1595 - ukończono budowę pałacu na Mirowie.

1601 - Piotr Myszkowski bratanek biskupa, ustanawia ordynację na "Mirowie", zwaną ksiąską.

1646 - cud w kościele św. Wojciecha - Matka Boska na obrazie "zapłakała krwawymi łzami".

1706 - na prymasa Polski wybrano proboszcza Książa Wielkiego - Stanisława Szembeka.

1727 - Franciszka z Myszkowskich poślubia Franciszka Wielopolskiego, który obejmuje dobra ksiąskie. I tak, po raz czwarty, miasto zostaje wniesione w wianie.

1748 - prymasem Polski powołano kolejnego proboszcza Książa Wielkiego - Adama Ignacego Komorowskiego.

1776 - proboszcz Adam Brachman zbudował nową szkołę parafialną, która jako jedyna w tym czasie, podlegała Akademii Krakowskiej.

1862 - margrabia Aleksander Wielopolski obejmuje stanowisko naczelnika rządu cywilnego Królestwa Polskiego.

1869 - Książ Wielki traci prawa miejskie.

1914 - 7 sierpnia wkracza I Brygada Legionów, maszerująca z Krakowa do Kielc.

1918 - 2 listopada rozbrojono posterunek żandarmerii austriackiej.

1939 - 6 września wkraczają oddziały niemieckie.

1944 - poważne wystąpienia zbrojne oddziałów Armii Krajowej.

1945 - 14 stycznia Armia czerwona wyzwala Książ Wielki spod okupacji.

1949 - założenie Liceum Ogólnokształcącego (w pałacu na Mirowie).

1974 - powołanie Technikum Rolniczego.

1977 - utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych.

2003 - założenie Klubu Sportowego "Jastrzębiec".

 

Oprac. na podstawie publikacji "Ziemia Miechowska", wydanej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, Miechów 2010 r.