MSz

Marek SZOPA

Wójt Gminy Książ Wielki

Urodzony w 1958 roku w Miechowie. Absolwent miechowskiego Technikum Mechanicznego. Pracownik sektora rolnego w Gminie Książ Wielki.

Od 1994 r., nieprzerwanie wybierany na kolejne kadencje, pełni funkcję wójta Gminy Książ Wielki. Członek Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie, członek zarządu Związku Międzygminnego w Proszowicach.