Konto bankowe Urzędu Gminy w Książu Wielkim:

 

10 8591 0007 0180 0000 0013 0003 KBS Oddział Miechów, Filia w Książu Wielkim.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 r. należy wpłacać na rachunek nr:

15 85910007 3200 0877 1823 0012 KBS Oddział Miechów, Filia w Książu Wielkim.