Strona internetowa Urzędu Gminy Książ Wielki powstała 7 czerwca 2010 roku, aby spełnić oczekiwania naszych mieszkańców, stanowiąc cenne źródło informacji o naszej gminie.

     W odpowiedzi na sugestie mieszkańców 5 stycznia 2013 roku uruchomione zostało gminne forum internetowe.

     W celu dostosowania do nowych wymagań strona internetowa Urzędu Gminy Książ Wielki przeszła 23 stycznia 2015r. gruntowną modernizację zarówno pod względem graficznym jak i funkcjonalnym.