Koło Gospodyń Wiejskich w Mianocicach rozpoczęło współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” w Krakowie.

010

     Szefowa Koła Krystyna Persona z członkiniami Moniką Dudzicz, Anną Kwaśniewską i Agnieszką Florek przyjęła zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia na spotkanie w dniu 28 września 2013r.

     Przedstawicielki Koła zawitały do Krakowa w pięknych kolorowych strojach, ale oczywiście nie z pustymi rękami. Jak przystało na prawdziwe gospodynie, zachwyciły przywiezionymi smakołykami, prezentując nie tylko swoje umiejętności kulinarne, ale przede wszystkim także to, z czego słynie wieś polska - tradycję kuchni, gościnność i serdeczność.

 

001

003
     Wszyscy kosztowali i chwalili słodkości, chleb i inne przywiezione delicje. Spotkanie było bardzo owocne i jak ustalono, współpraca między Stowarzyszeniem Przebiśnieg a KGW w Mianocicach będzie kontynuowana. Z korzyścią obustronną, gdyż Stowarzyszenie w swoich działaniach statutowych m.in. oferuje chorym pomoc psychologiczną, rozpowszechnia materiały edukacyjne, a także organizuje kampanie uczące rozpoznawania objawów chłoniaka i metod jego leczenia. 

     "Przebiśnieg" chce dotrzeć z tymi działaniami również do pacjentów z terenów wiejskich. Ponadto, dzięki wspólnym spotkaniom, połączonym z działalnością edukacyjno - informacyjną, możemy wymieniać się swoimi doświadczeniami z wielu dziedzin.

005

006

007

008

009

 

     Po spotkaniu była też okazja do spaceru po Ogrodzie Botanicznym

 

001

002

003