Ludowy Zespołu Artystyczny „Książowiacy”, występując w Kielcach 14. grudnia, zajął I miejsce w „VII Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. bpa Mieczysława Jaworskiego” w kategorii zespoły ludowe. Tym samym będzie reprezentował region w Finale Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

002

 

 

      Ludowy Zespołu Artystyczny „Książowiacy” powstał w 2010 roku, początkowo jako grupa obrzędowa na okoliczność dożynek powiatowych, które odbyły się wówczas w Książu Wielkim. W wystawionym wtedy widowisku uczestniczył także wójt Marek Szopa i jego żona Elżbieta, odgrywając role gospodarzy.

     Mieszkańcy, którzy zaprezentowali tam swoje umiejętności, zapragnęli kontynuować działalność artystyczną i tak narodził się Ludowy Zespołu Artystyczny „Książowiacy”. W tym samym roku Zespół wziął udział w Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek, gdzie zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii i otrzymał misję reprezentowania regionu w finale Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, uzyskując wyróżnienie. Jak jury oceni jego występy w tym roku - zobaczymy wkrótce. 

     Zespół posiada w repertuarze kilkadziesiąt pieśni ludowych z regionu krakowskiego, kieleckiego, pieśni religijne, kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne oraz pieśni Stanisława Moniuszki. Artyści, którymi kieruje i dyryguje Alicja Werys, działają obecnie przy Gminnej Bibliotece Publicznej, pod patronatem Urzędu Gminy w Książu Wielkim.

     Oto skład Ludowego Zespołu (na zdjęciu zbiorowym, w kolejności od lewej): Kazimierz Lędźwa (klarnet), Anna Kowal (akordeon), Justyna Rosół, Mariusz Zegan, Paulina Dzienia, Paweł Oczkowicz, Katarzyna Kmera, Jarosław Sudański, Marta Oczkowicz, Julia Rosół, Agata Sudańska, Teresa Wachowicz, Aleksandra Koterwa–Czaderska, Urszula Zachariasz, Zofia Osypenko, Ewa Zajdek (flet, śpiew), Elżbieta Grela, Beata Pluta, Urszula Górska–Otręba, Lucyna Byczek, Cecylia Sennik–Małupa, Angelika Zegan, Karolina Szanto (skrzypce).

     W Kielcach Książowiacy zaśpiewali trzy kolędy: "Gwiazdeczko coś zaświeciła", "Ach ubogi żłobie" oraz "Cicho wszędzie śpi świat cały". Oprócz nich, wystąpły także z naszej Gminy "Małoksiąskie nutki" - schola liturgiczna z Parafii pw. NNMP w Książu Małym, zdobywając wyróżnienie.

001

     Wszystkim serdecznie gratulujemy.