Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Książu Wielkim zorganizował przy udziale Urzędu Gminy oraz Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie – Turniej Wiedzy Pożarniczej dla szkół. Bezkonkurencyjne okazały się uczennice ze Szkoły Podstawowej w Książu Małym.  Były nie tylko najlepsze w swojej kategorii wiekowej, ale osiągnęły wyższe wyniki niż ich starsi koledzy z gimnazjum i szkoły średniej.

 

- Pytania nie były łatwe. Dotyczyły głównie funkcjonowania i organizacji służb oraz ochrony przeciwpożarowej w kraju. Jak stwierdziliśmy egzaminując uczestników turnieju, im byli młodsi, tym wiedzieli więcej – podsumował wyniki kpt. Michał Burzyński z PSP w Miechowie.

Oto laureaci tegorocznego turnieju na szczeblu gminy (według zajętych miejsc).

Szkoły podstawowe: 1.Renata Gębka (SP Książ Mały), 2.Kamila Kucharz (SP Książ Mały), 3.Wojciech Miś (SP Antolka).

Gimnazjum: 1.Aleksandra Gajos, 2.Patrycja Zegan, 3. Mateusz Oczkowicz.

Szkoły ponadgimnazjalne: 1.Sebastian Bakalarz, 2.Łukasz Janosik, 3.Mateusz Górka.

alt

Na zdjęciu: Kamila Kucharz, Renata Gębka, Kinga Kwiatkowska oraz ich opiekunka z SP w Książu Małym – Maria Portka. W drugim rzędzie stoją: kpt. Michał Burzyński, Marian Doroba (prezes ZG OSP), Kazimierz Kamiński (komendant gminny OSP w Książu Wielkim) oraz Janusz Pawłowski (przedstawiciel Urzędu Gminy – fundatora nagród).

Red.