Wejście główne do UG     Od początku lipca interesanci wchodzą do Urzędu Gminy w Książu Wielkim głównym wejściem, które zaprasza szeroko otwartymi drzwiami oraz odnowionym wnętrzem. Wraz z oficjalnym zakończeniem stanu epidemii skończyło się przyjmowanie mieszkańców w ciasnym korytarzu bocznego wejścia, prowadzącego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Teraz na parterze załatwia się wszystko w przeszkolonym Dzienniku Podawczym. Tu otrzymamy od kompetentnej, dyżurującej osoby niezbędne informacje, wyjaśnienia, druki, a w razie potrzeby podejdzie do obywatela odpowiedni urzędnik, a nie jak kiedyś odwrotnie.

Nowa lokalizacja Dziennika Podawczego     W pierwszych dniach po uruchomieniu Dziennika Podawczego w nowej lokalizacji, przybywający tu mieszkańcy pytali najczęściej o tzw. kartki na węgiel. Warto wyjaśnić, iż to nieporozumienie spowodowane medialnym zamieszaniem po nieścisłych informacjach rządowych. Otóż Urząd Gminy nie wydaje żadnych kartek na węgiel, a jedynie potwierdzenie złożenia przez danego właściciela nieruchomości deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Takie zaświadczenie ma być podobno wymagane przy chęci zakupu węgla po niższej – co zapowiedział Premier - cenie. Ale gdzie i kiedy ten węgiel zostanie dostarczony, tego nikt jeszcze nie wie. 

     W każdym razie Urząd Gminy nie będzie się zajmował dystrybucją węgla. Jego pracownicy już wykonali mozolną robotę wprowadzając na bieżąco do systemu CEEB składane przez mieszkańców deklaracje. I dlatego wydawanie takich potwierdzeń jest u nas już możliwe. Tymczasem w innych gminach nie, bo urzędy mają ustawowy czas do końca roku 2022 na wykonanie tej czynności.  

Red.