Leśniczówka Trąby podczas ćwiczeń     Leśniczówka Trąby leżąca na terenie sołectwa Cisie była w miniony piątek miejscem ćwiczeń służb mundurowych w zakresie ich współdziałania w sytuacjach szczególnie trudnych. Zjechali tu licznie strażacy, policjanci, służby medyczne i zarządzania kryzysowego nie tylko z Miechowa, ale także z Krakowa. Tę leśniczówkę wybrano dlatego, gdyż leży na uboczu i brakuje tu sygnału jakiejkolwiek telefonii komórkowej stąd potrzebna jest własna łączność radiowa. Zapewniał ją pojazd dowodzenia wyposażony we wszystko co potrzebne.

     We wnętrzu wozu operacyjnegoWe wnętrzu wozu operacyjnegoDwa zdjęcia obok wykonano właśnie we wnętrzu pojazdu dowodzenia. Na pierwszym, przy stole operacyjnym pod wielkim ekranem wyświetlającym obraz satelitarny miejsca akcji, zasiedli w charakterze obserwatorów: wicestarosta Paweł Osikowski i wójt Marek Szopa. Na drugim, operator przydziela szefom poszczególnych odcinków kanały radiowe do porozumiewania się. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w leśniczówce wybuchł gaz i ciężko poszkodowana została zamieszkująca tam rodzina. Ponadto złamane podmuchem drzewo przycisnęło pilarza, natomiast drugi, będąc w szoku i zapewne ranny, uciekł gdzieś głęboko w pobliski las i należało go pilnie odszukać. Dokonała tego tyraliera strażaków i policjantów oraz dwie wyspecjalizowane ekipy z psami. Dodatkowe utrudnienie oprócz braku normalnej łączności stanowił silny upał, doskwierający zwłaszcza ratownikom ubranym w mundury. Na zakończenie ćwiczeń, po omówieniu wyników w czym uczestniczył także starosta Jacek Kobyłka, druhowie ochotnicy zaserwowali z kuchni polowej wszystkim uczestnikom wyśmienity żurek.

Red.