Kwiaty dla Wójta i Skarbnika     Radni obecni podczas głosowania na wtorkowej sesji (21 czerwca), jednomyślnie uchwalili dla Wójta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021, sięgającego ponad 36 mln zł. Marek Szopa podziękował za okazane mu zaufanie oraz podkreślił, że to absolutorium otrzymuje już po raz 27., i że jest ono zasługą nie tylko jego, lecz również skarbnika Teresy Kmery oraz bardzo dobrej współpracy z radnymi i sołtysami. Na zdjęciu moment wręczania kwiatów dla Wójta i Skarbnika po uchwaleniu absolutorium (od lewej: II wiceprzewodniczący RG Wiesław Sęk, I wiceprzewodnicząca RG Jagoda Spicha, przewodniczący RG Henryk Huma, wójt Marek Szopa i skarbnik Teresa Kmera).

b_700_291_16777215_00_images_stories_2022_06_22-2.jpg

     Wcześniej radni debatowali nad Raportem o stanie Gminy (jej majątek trwały wzrósł już do 83 mln zł), po czym także jednomyślnie udzielili Wójtowi wotum zaufania. W głosowaniach nad absolutorium i wotum zaufania uczestniczyło 13 radnych. Małgorzata Sych była na sesji nieobecna i usprawiedliwiona. Natomiast Marek Płonczyński w obu tych głosowaniach nie wziął udziału, chociaż był obecny na sesji. Przypomnijmy, iż rok temu podczas podobnej sesji absolutoryjnej jako jedyny dwukrotnie głosował na „nie”.

Red.