Zdaniem przewodniczącego Rady Gminy w Książu Wielkim, Henryka Humy, rok 2013 powinien zaznaczyć się zwiększoną inicjatywą radnych. – Właśnie minęła połowa naszej obecnej kadencji. Tyle czasu wystarczy, by zorientować się w pracy samorządu oraz w tym, co jeszcze trzeba dla naszej gminy zrobić w pierwszej kolejności. I nie tracąc czasu na jałowe dyskusje, proponować optymalne rozwiązania – uważa przewodniczący.

 

 

 

Jak dodaje, między innymi w tym celu, by dać szansę inicjatywy każdemu radnemu, zmieniono statut gminy. W jego nowej wersji, uchwalonej na sesji jednogłośnie, znalazł się Art. 58, stwierdzający w punkcie pierwszym, iż „inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych”. Co ważne: projekt uchwały, oprócz postanowień merytorycznych, musi zawierać jej uzasadnienie wraz z informacją o skutkach finansowych.

Dla mieszkańców bardzo istotny jest Art. 74, mówiący, że w posiedzeniach komisji rady (a zatem nie tylko w sesjach) „może uczestniczyć publiczność, która zajmuje wyznaczone dla niej miejsca i może utrwalać przebieg obrad na nośnikach informacji”.

W oczekiwaniu na nowe inicjatywy całej rady i radnych z osobna, warto spróbować ocenić dotychczasowe dokonania naszych przedstawicieli w samorządzie gminy. Zapraszamy do wypowiedzi w temacie „Ranking samorządowców”, jaki został otwarty na naszym Forum Internetowym.

Red.