Utwardzana droga do pól w Rzędowicach     Na dwóch trzecich długości zaplanowanej do utwardzenia tłuczniem drogi do pól w Rzędowicach już nie tylko ułożono i wyrównano kamień, ale także zawalcowano go. Pozostały odcinek będzie gotowy niebawem, bo dzięki sprzyjającej pogodzie prace postępują szybko.

     Jak informowaliśmy, cała przewidziana w tym roku do utwardzenia droga do pól w Rzędowicach (prowadząca w stronę Rogowa leżącego w gminie Kozłów) liczy 1.300 m długości i ma 4 m szerokości.

Red.