Radni z komisji budżetowej po dokonaniu w miniony piątek wraz w wójtem Markiem Szopą objazdu prowadzonych i planowanych w Gminie inwestycji drogowych, uznali, że zawnioskują na najbliższej sesji RG o rezygnację z modernizacji drogi w Moczydle, biegnącej na pograniczu z gminą Wodzisław. Bo skoro mieszkańcy stojących tam domów nie chcą aby z przyznanych już rządowych funduszy (4 mln zł) wybudować tam szosę z prawdziwego zdarzenia, która służyłaby długie lata, to nie ma sensu robić im na przekór. I na dodatek wydać w tym celu z budżetu w ramach dopłaty 400 tys. zł, jakie lepiej skierować na potrzebniejsze oraz mające poparcie społeczne zadania.

     Jak już informowaliśmy, przeciwko realizacji tej inwestycji w zakresie wymaganym przez normy obowiązujące dla budowy dróg publicznych, wystąpili nie tylko właściciele znajdujących się tam posesji ale także radni z Wodzisławia oraz przybyła na ich posiedzenie grupa mieszkańców Moczydła z sołtyską Marią Szumą na czele. Wcześniej, na zebraniu wiejskim na początku marca w Moczydle, na którym byli wszyscy zainteresowani, nie protestował nikt kiedy Wójt informował o przystąpieniu do gruntownej modernizacji tej drogi, o co upominano się od kilku lat.

Red.