Utwardzanie drogi do pól w Rzędowicach     Rozpoczęto utwardzanie drogi do pól w Rzędowicach, prowadzącej w stronę Rogowa, czyli granicy naszej Gminy. Na długości 1.300 m będzie ona wysypana kamieniami na szerokości 4 m, a następnie wyrównana (wykonująca tę czynność maszyna jest widoczna na zdjęciu), co znacznie ułatwi przejazd maszyn rolniczych już podczas nadchodzących żniw.

     Początkowo planowano utwardzić tę drogę jeszcze dalej o ok. 500 m aż do granicy naszej Gminy. Jednak biegnie tam ona w trudnym terenie, co wymagało podwyższenia kosztów. I gdy jednocześnie wzrosły koszty pokrycia asfaltem pozostałej części drogi łączącej Boczkowice z Giebułtowem, radni na wniosek Wójta postanowili dofinansować tę drugą, ważniejszą dla mieszkańców inwestycję.

Red.