Zdaniem wójta gminy - Marka Szopy, rozpoczęty rok 2013 zdominują sprawy gospodarki komunalnej. A będzie to, po pierwsze, przygotowanie i wdrożenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami, przejętymi od mieszkańców na mocy ustawy sejmowej, już od 1 lipca. Co to znaczy, że system wdrożony w naszej gminie ma być efektywny? - Musi funkcjonować bez zarzutu i tak, by mieszkańcy byli zadowoleni zarówno z jakości usług, jak i z poziomu należnych za nie opłat - odpowiada wójt.

 

 

 

Przypomnijmy, że podczas ostatniej sesji Marek Szopa wyraził przekonanie, że stawka opłaty (miesięcznie od osoby) za śmieci posegregowane powinna ostatecznie ukształtować się na poziomie 5,5 zł. Obecnie, jak wstępnie uchwalili radni, wynosi ona 7 zł (za śmieci zmieszane 12 zł). Pozostałe gminy powiatu miechowskiego przyjęły wstępnie następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych (na pierwszej pozycji za posegregowane, na drugiej za zmieszane): Słaboszów - 4/8, Miechów - 6/10, Racławice - 6/12, Gołcza - 7/12 i Charsznica - 8/12.

Drugim wielkim zadaniem jest budowa oczyszczalni przydomowych w kolejnych sołectwach. Gmina przystąpi też do opracowania planów skanalizowania Głogowian, Konaszówki, Rzędowic i Mianocic z grawitacyjnym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Książu Wielkim. Po jej ostatniej modernizacji (kosztem 880 tys. zł) może ona przerobić 400 kubików ma dobę. Drugie tyle, co obecnie do niej wpływa.

Trzecie zadanie obejmuje likwidację azbestu, czyli bezpłatny demontaż i odbiór pokryć dachowych z eternitu. A kolejny projekt zakłada utwardzenie drogi gminnej, łączącej Tochołów z Giebułtowem (koszt 200 tys. zł). Gmina przymierza się też, by wspólnie ze starostwem sfinansować remont drogi powiatowej na odcinku Książ Mały - Trzonów. To jednak spora inwestycja, gdyż potrzeba na nią aż 727 tys. zł. Połowę z tego miałaby zapłacić nasz samorząd. Wójt liczy jednak na pozyskanie przez starostwo środków zewnętrznych, tak by konieczny wkład gminy odpowiednio zmalał.

Co jeszcze trzeba pilnie zrobić w tym roku? Zapraszamy do dyskusji na Gminnym Forum Internetowym. Właśnie jeden z użytkowników zainaugurował temat: "Co powinno się ziścić”.

Red.