Sesja Rady Gminy, 27 kwietnia 2022 r. (stoi przewodniczący RG - Henryk Huma)

     Tegoroczne Dożynki Powiatowe – jak poinformował wójt Marek Szopa podczas ostatniej sesji Rady Gminy (27 kwietnia) – odbędą się na stadionie w Książu Wielkim, w niedzielę, 14 sierpnia. Jednocześnie Wójt zaprosił mieszkańców na obchody Święta 3 Maja, jakie tradycyjnie zaplanowano w remizie w Książu Małym zaraz po uroczystej mszy odprawionej tam o godz. 12. (zbiórka strażaków o 11.30.). Na zdjęciu powyżej przewodniczący RG Henryk Huma otwiera sesję. Na sali konferencyjnej UG, po zniesieniu restrykcji przeciwdziałających epidemii covid-19, po raz pierwszy od dwóch lat zasiedli oprócz radnych także sołtysi, którzy zgłosili kilka wniosków o naprawę lokalnych dróg.

     Radni przyjęli na sesji jednogłośnie cztery uchwały dotyczące m.in. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy oraz stawek ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP. Obecnie druhowie (o kwalifikacji strażaka-ratownika) uczestniczący w akcji otrzymają ekwiwalent w wysokości 20 zł za godzinę służby. Natomiast stawka za udział ochotników w szkoleniach ma być o połowę niższa, czyli wyniesie 10 zł za godzinę.

Red.