Od 16 do 27 maja w powiecie miechowskim odbędzie się kwalifikacja wojskowa 2022, obejmująca głównie mężczyzn urodzonych w 2003 roku. Dla tych, którzy mieszkają na terenie naszej Gminy, wyznaczono termin obowiązkowego stawienia się przed komisją lekarską (urzędującą w krytej pływalni przy ulicy M. Konopnickiej 4) na 19 maja. Natomiast 26 i 27 maja na kwalifikację będą zgłaszać się (obowiązkowo albo ochotniczo) kobiety. Więcej informacji podajemy w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022

Urząd Gminy w  Książu Wielkim informuje, że na terenie powiatu miechowskiego
 w terminie od 16 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r. potrwa kwalifikacja wojskowa.

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Miechowskiego Kwalifikacja Wojskowa dla Gminy Książ Wielki przewidziana jest w dniu 19 maja 2022 r.

W Planie Pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej jest również dzień wyznaczony na kwalifikację wojskową kobiet – 26 maja 2022 r., oraz 27 maja 2022 r. – dzień rezerwowy.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się przy ulicy Marii Konopnickiej 4 
w Miechowie – obiekt krytej pływalni.

Czas pracy komisji został wyznaczony w godz. 9-13.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2003 roku,
  • urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 2001-2002,  które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, a okres niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej .
  • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych kierunków.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej jeżeli stawiający jest leczony i wpływa to na określenie kategorii zdrowia.
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska.