Zebranie wiejskie w MoczydleZebranie wiejskie w Moczydle     Dwa zebrania odbyły się w Moczydle w ubiegłą sobotę (5 marca). Na pierwszym, wiejskim (na zdjęciach) poruszano problemy sołectwa, którego mieszkańcy, otoczeni przez wykopy budowanej drogi ekspresowej S7, domagają się ułatwień w dojeździe, a ponadto szerszego dostępu do komunikacji publicznej oraz zabezpieczenia miejscowego ujęcia wody. Na zebraniu drugim, strażackim, zasłużenie wychwalano osiągnięcia tutejszej jednostko OSP, a druhowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi drużyny.

     Zebranie wiejskie sprawnie prowadziła sołtyska Maria Szuma, prosząc wraz z mieszkańcami wójta Marka Szopę i starostę Jacka Kobyłkę o dopilnowanie wykonawców naszego odcinka S7 by w lepszy sposób poprowadzili doraźne, prowizoryczne dojazdy do wsi oraz wyraźniej je oznakowali. Stanowią one bowiem znaczne utrudnienie dla mieszkańców, a osobom z zewnątrz wręcz uniemożliwiają dotarcie do Moczydła. Poruszano również problem zagrożenia ujęcia wody pitnej przez planowane w jego pobliżu zbiorniki wody spływającej z ekspresówki, bo mimo zgody udzielonej inwestorom przez Wody Polskie, wątpliwości pozostają.

Zebranie strażackie w Moczydle     - Dziękujemy wam za wysoki poziom gotowości, profesjonalizm i żywego ducha – chwalił strażaków z Moczydła wójt Marek Szopa. – Wasza OSP jest na fali. Także dzięki temu wasza wieś najprężniej rozwija się w całym powiecie – podkreślił starosta Jacek Kobyłka. – Najważniejsi w straży pożarnej są ofiarni ludzie, a tutaj w Moczydle tacy właśnie są – dodał mł. bryg.Tadeusz Szuma z PSP w Miechowie. W planie pracy na ten rok, 23 druhów zwyczajnych i 4 honorowych ustaliło, iż prócz zadań bieżących priorytet stanowią działania zmierzające do budowy nowej remizy na zakupionej przez Gminę, i już uporządkowanej przez strażaków, działce. Na zdjęciu widać przemawiającego prezesa OSP Szczepana Szafrańskiego. Na wprost niego siedzi starosta Jacek Kobyłka, a przy nim mł. bryg. Tadeusz Szuma i wójt Marek Szopa. Naprzeciwko Wójta siedzi naczelnik OSP w Moczydle Marcin Walczyński.

Red.