Ulica Chmielna w Książu Wielkim     Wraz z korzystną pogodą rozpoczęły się pozimowe przeglądy i naprawy dróg gminnych  Na pierwszy rzut uzupełniano tłuczniem i żwirem, a następnie wyrównano wyrwy w nawierzchni, jak przykładowo na ulicy Chmielnej w Książu Wielkim (zdjęcie). Cała ta ulica wraz z sąsiednią, prowadzącą przez Pokusę do Rzędowic, jest przewidziana do gruntownej modernizacji.

Droga w Głogowianach-Starej WsiDroga w Łazach (Józefowie)     Poprawiano także drogi gruntowe, którymi dojeżdżają mieszkańcy domów stojących na uboczu wsi. Na zdjęciach widać kolejno wyrównane fragmenty dróg w Głogowianach-Starej Wsi oraz w Łazach (przysiółek Józefów).

Red.