Nadleśnictwo w Miechowie informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania, zlokalizowanych w granicach administracyjnych tej jednostki. Zgłoszenie chęci sprzedaży (przez osobę prawną lub fizyczną) dokonuje się przez złożenie wniosku na odpowiednim formularzu. Wszystkie szczegóły postępowania oraz dodatkowe wymagania zawiera pismo Nadleśnictwa, które można pobrać poniżej.

     Pismo Nadleśnictwa w Miechowie ws. skupu gruntów.

Red.