b_320_158_16777215_00_images_stories_2021_12_05-1.JPG     Dzięki zaangażowaniu naszych Mieszkańców, Gmina Książ Wielki zajęła VIII miejsce w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: „Małopolska ZAszczepiona!”, osiągając odpowiednio wysoki odsetek osób (56,2 proc.) w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Nagrodę stanowi 50 tys. zł w formie dotacji celowej na wydatki w ramach ochrony zdrowia, które należy zrealizować do końca tego roku. Zgodnie ze sporządzonym w tym celu zadaniem własnym Gminy, jest to: „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim”.

     Otrzymaną nagrodę, stanowiącą wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego, zaplanowano przeznaczyć na zakup unitu stomatologicznego, lampy do światłolecznictwa ze statywem i podstawą stołową, aplikatora skanującego do laseroterapii oraz urządzenia do fizjoterapii ambulatoryjnej (aparatu do pełnej dwukanałowej elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii wraz z akcesoriami). Sprzęty te wzbogacą wyposażenie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim, służąc jego pacjentom.

Red.