ksiazowiacyZespół Regionalny "Książowiacy", działający pod patronatem Urzędu Gminy w Książu Wielkim, wyśpiewał sobie drugie miejsce na VI Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kielcach. I teraz pojedzie do Będzina na podobny festiwal, ale już o randze międzynarodowej.

 

 

Na regionalnych eliminacjach konkursowych w Kielcach startowało aż 125 solistów i zespołów, w tym 15. chórów. Zatem „Książowiacy” wypadli znakomicie, chociaż rok temu zajęli tam nie drugie, a pierwsze miejsce. Obecnie jury przyznało pierwszą nagrodę Zespołowi Śpiewaczemu "Echo Łysicy" z Bielin, a trzecią – Zespołowi Śpiewaczemu "Dalmarianki" z Koła Gospodyń Wiejskich w Daleszycach.

 ksiazowiacy1

 

Red.