Badania kontrolne GUS     Po niedawno zakończonym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, od 12 do 24 listopada br. w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie kontrolne mające na celu oszacowanie tzw. błędu pokrycia i ocenę jakości pozyskanych danych. Obejmie ono losowo wybraną grupę 100 tys. mieszkań. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy (na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.), a pozyskane w nim dane podlegają ochronie prawnej i są objęte tajemnicą statystyczną.

Badania kontrolne GUS     Badanie będzie miało formę wywiadów telefonicznych wyłącznie z pełnoletnimi osobami, które jako pierwsze z danego mieszkania udzieliły wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci). Wywiady w województwie małopolskim przeprowadzą pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ich tożsamość będzie można potwierdzić na stronie spis.gov.pl lub na infolinii pod numerem 22 279 99 99.

Red.