Panie2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim realizował przez trzy lata (2010-2012) projekt „Czas na aktywność”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego podstawowym celem było wsparcie wybranych (zakwalifikowanych) osób w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

 

 

Chodziło tu głównie o zorganizowanie szkoleń ułatwiających – jak to określono w dokumentach – „zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, podniesienie poziomu samooceny, przełamanie poczucia izolacji oraz umocnienie wiary we własne siły”.

- Te szkolenia bardzo wiele nam dały. Wiemy teraz dużo więcej, i dużo więcej potrafimy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Byle nam jeszcze sprzyjało szczęście – stwierdziły zgodnie Marta Rębilas z Konaszówki i Barbara Pluta z Książa Małego. Obie panie, wraz dziesięcioma innymi, odebrały w czwartek (13. grudnia) certyfikaty ukończenia szkoleń.

Uroczyste podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli także gminni samorządowcy, odbyło się w świetlicy wiejskiej w Zarszynie. Z całą pewnością nie był to wybór przypadkowy, gdyż panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały taki poczęstunek, że można było żałować, iż ma się tylko jeden żołądek.

 

Red.