Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 listopada 2021 r. nastąpi wdrożenie rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, w związku z czym na dzień 5 listopada na godz. 12:00 planowane jest całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.

Z tego powodu przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie dowodów osobistych w dniu 5 listopada będzie możliwe tylko do godz. 11:30. Po tej godzinie w dniu 5 listopada 2021r. Urząd Gminy nie będzie przyjmował wniosków i wydawał dowodów.

Od 8 listopada wydawane będą nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Wymagane będzie złożenie odcisków palców, które zostaną zapisane w warstwie elektronicznej dowodu oraz złożyć odręczny podpis, który będzie uwidoczniony w dowodzie.

Pobierane będą odciski palców wskazujących obu dłoni. Jeżeli odcisk palca wskazującego będzie nieczytelny lub brak tego palca, odcisk pobierać się będzie kolejno z palca środkowego, serdecznego albo kciuka, w odniesieniu do każdej z dłoni. Jeżeli odciski wszystkich palców danej dłoni wykazują niską jakość, pobierać się będzie odcisk palca danej dłoni, który posiada najwyższą jakość.

W związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych  nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego. Wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie możliwe tylko w przypadku ubiegania się o wydanie dokumentu dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia – dowód ten nie będzie zawierał odcisków palców i wzoru podpisu.

Przypomnijmy, że od marca 2019 r. wydawane są dowody, które w warstwie elektronicznej zapisaną mają jedną cechę biometryczną – wizerunek twarzy. W warstwie elektronicznej nowych dowodów osobistych (tzw. e-dowodów 2.0) zapisywane będą dodatkowo dwa odciski linii papilarnych. Odciski te będą przetwarzane w systemie informatycznym tylko do momentu odbioru dowodu osobistego (ale nie dłużej niż 90 dni od daty wydania dokumentu). Po tym czasie zostaną usunięte z systemu i będą znajdować się tylko w dowodzie.

Nowe dowody osobiste będą cechowały się również zmianami w warstwie graficznej - dodany zostanie wzór podpisu posiadacza dokumentu oraz oznaczenie państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej.

Zmianie ulegną terminy ważności dowodów osobistych, które wynosić będą:

  • 1 rok dla osób, od których tymczasowo nie można pobrać odcisków palców
  • 5 lat dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia
  • 10 lat dla pozostałych osób.

Ważne! Dowody osobiste, które nadal są ważne, nie muszą być wymieniane.

Z powodu obowiązku złożenia wzoru podpisu i odcisków palców wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć tylko osobiście w siedzibie urzędu.

Informacji udziela Ewidencja Ludności Urząd Gminy w Książu Wielkim tel.: 41 38 38 002.