Rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji do wymiany systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Książ Wielki. Zgodnie z Uchwałą nr XX/172/2021 RG z 25 maja 2021 r., wnioski mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie naszej Gminy, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej. Dotacja wynosi do 50 proc. poniesionych (od dnia wejścia w życie powyższej uchwały - 21.06.2021 r.), udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej jak 5 tys. zł. Poniżej zamieszczamy linki do  pobrania wszystkich potrzebnych dokumentów, w tym trybu postępowania.

Dokumenty do pobrania:

Tryb postępowania
Uchwała NR XX/172/2021 Rady Gminy w Książu Wielkim
Wniosek o udzielenie dotacji
Wzór umowy
Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji