Nowe podjazdy wzdłuż drogi gminnej w Dołach Tochołowskich     Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie pogłębia rowy oraz poprawia przepusty wzdłuż swojej drogi nr 1191K na odcinku z Antolki do Tochołowa. Opada ona tam stromo w dół więc okresowe czyszczenie namulisk jest konieczne. Od miejsca gdzie ta szosa skręca pod górę, dalej prosto w kierunku Dołów Tochołowskich biegnie jeszcze bardziej spadziście droga gminna. Tu także trwają prace finansowane już nie przez starostwo, a z naszego budżetu. Rowy są na tym odcinku nie tylko czyszczone i pogłębiane ale jak widać na zdjęciu, układa się również nowe podjazdy o betonowych brzegach i większej średnicy rur.

Nowa droga w Głogowianach-Starej Wsi     Imponująco wygląda nowa droga do pól i odległych domów w Głogowianach-Starej Wsi. Od zawsze była błotnista, dziurawa i często wręcz nieprzejezdna, zwłaszcza dla ciężkich maszyn rolniczych. Teraz, po zakończeniu dawno oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, ta droga ma kamienną podbudowę oraz asfaltową nawierzchnię. I już powstają przy niej nowe domy.

Red.