Realizując zarządzenie Starosty Miechowskiego ze stycznia tego roku  (do pobrania poniżej) w sprawie „modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Książ Wielki”, we wrześniu, październiku i listopadzie na posesjach mieszkańców wszystkich naszych sołectw pojawi się bez wcześniejszego, pisemnego powiadomienia, ekipa geodezyjna wykonująca pomiary. Na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego właściciel nieruchomości ma obowiązek nie tylko mierników wpuścić by wykonali swoje czynności, ale również musi udzielić im niezbędnych informacji. Prace wykonują geodeci z tarnowskiej spółki MGGP, którzy legitymują się odpowiednimi upoważnieniami.

     Jak podkreśla w swoim zarządzeniu starosta Jacek Kobyłka: „Zaangażowanie i współpraca właścicieli nieruchomości z wykonawcami prac geodezyjnych będzie miała wpływ na poprawność i aktualność danych ewidencyjnych”.

Zarządzenie Starosty

Red.