Od 1 sierpnia, zgodnie z odgórnymi ustaleniami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – w wersji tradycyjnej, czyli papierowej. Wcześniej (od 1 lipca) można je było składać wyłącznie drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje na ten temat (przygotowane przez GOPS) pobierzemy poniżej.

Informacja GOPS