Zwrot podatku akcyzowego II termin     Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. Te faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. wraz z wypełnionym wnioskiem, oświadczeniem i zestawieniem - należy złożyć do Wójta Gminy w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Odpowiednie druki (wniosku, oświadczenia i zestawienia) są dostępne na Dzienniku Podawczym UG, u Sołtysa danej wsi lub można je pobrać z linków podanych poniżej. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * liczba ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy podany we wniosku w dniach 1-30 października 2021 roku.

     W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Jeżeli taki dokument był dołączony w I terminie nie dołączamy go do wniosku w II terminie. W razie pytań można dzwonić na nr tel. 41 383 80 02 – Referat Podatkowy UG.

Wzór wniosku
Oświadczenie
Zestawienie