77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego     Dla upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w niedzielę 1 sierpnia o godz. 17. zostaną włączone syreny alarmowe na terenie naszej Gminy, emitując ciągły dźwięk przez trzy minuty. Będzie to jednocześnie trening oraz test systemu wykrywania i alarmowania mający charakter ćwiczebny, więc po jego ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

     Decyzja Wójta o włączeniu syren została podjęta na podstawie §10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania i alarmowania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz.96).