Program profilaktyczny 40+     Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych w ramach rządowego programu „Profilaktyka 40 PLUS”. Wprowadzono go gdyż podczas pandemii koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności pacjentów do lekarzy. Tymczasem wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów, a dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, czasem już nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Program profilaktyczny 40+