Remiza w Moczydle      Stojącą na skarpie remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydle przez długie lata otaczały trudne do zagospodarowania, spadziste nieużytki, które stopniowo wyrównywano od strony centrum wsi i niedawno stanął tam blaszany garaż. Teraz, wykorzystując prace przy budowanej w pobliżu trasie szybkiego ruchu S7, przywieziono wielkie ciężarówki ziemi by zasypać nią głębokie doły przy remizie od strony drogi prowadzącej do Krzeszówki (na zdjęciu).

Remiza w Moczydle     By wyrównać cały teren przy remizie potrzeba było faktycznie wiele kubików ziemi. Strażacy mają się teraz zdecydować czy powstanie tu duży parking z prawdziwego zdarzenia, czy być może nieco mniejszy, lecz jego fragment zajmie dobudowana nowa część strażnicy gdzie mieści się także świetlica. Wcześniejsza koncepcja postawienia siedziby miejscowej OSP na sąsiednich parcelach za drogą dojazdową okazała się niewykonalna, gdyż właściciele upatrzonych działek nie zechcieli lub nie mogli ich odsprzedać na potrzeby wsi.

Red.