Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego w gospodarstwie rolnym, powinien w terminie od 1 lutego do 1 marca 2021 roku złożyć odpowiedni wniosek do Wójta (w zależności od lokalizacji gruntów) wraz z fakturami VAT (albo ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Szczegółowe informacje na ten temat wraz z określeniem procedury, formularzami wniosku, zestawienia faktur oraz oświadczenia – można pobrać poniżej.

Informacja
Procedura
Wniosek
Zestawienie faktur
Oświadczenie