Łącznik ul. Warszawskiej z ul. Podzamcze     Właśnie oddano do użytku po komisyjnym odbiorze technicznym, solidnie utwardzony i wyasfaltowany łącznik ulicy Warszawskiej z ulicą Podzamcze, prowadzący pomiędzy funkcjonującymi tu kilkoma firmami usługowymi. Tworzą one razem nowe centrum handlowe Książa Wielkiego, do którego dojeżdżało się dotychczas po wyboistej drodze, pełnej kałuż i błota. Na fotografii obok widać jak obecnie wygląda ten łącznik patrząc od strony ośrodka zdrowia. Za wykonane przez firmę MATEX w ciągu zaledwie trzech tygodni roboty drogowe, objęte czteroletnią gwarancją, Gmina zapłaciła 53,8 tys. zł brutto.

Łącznik ul. Warszawskiej z ul. Podzamcze     Łącznik liczy 160 m długości. Podbudowę jezdni stanowi zagęszczone kruszywo łamane, nawierzchnię - mieszanka asfaltowo-mineralna, a warstwę ścieralną asfalt o grubości 5 cm. Ułożono także krawężniki oraz usypano pobocza o półmetrowej szerokości. Wjazd od strony ulicy Warszawskiej prowadzi pomiędzy pawilonem handlowym a ośrodkiem zdrowia (zdjęcie). Dalej trasa biegnie – jak dawniej - zygzakiem omijając piekarnię. To bezpośrednie i wygodne skomunikowanie z ulicą Podzamcze ułatwi dotarcie nie tylko do działających tu placówek handlowych, lecz również przyśpieszy przejazd przez centrum Książa Wielkiego.

Red.