Dzień Pracownika Socjalnego     Składamy pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej - w Dniu Ich Święta - serdeczne
podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek
codziennej pomocy potrzebującym. 
Z tej okazji życzymy Im także zawodowej
satysfakcji, 
siły i motywacji
do przezwyciężania trudów
oraz 
powodzenia w życiu osobistym.

               Wójt              Przewodniczący Rady Gminy
         Marek SZOPA              Henryk HUMA

 

Dzień Pracownika Socjalnego